מעקב – 08

הרכזים שלנו שומרים על קשר ומלווים את הנער גם בהמשך החיים.

תעסוקה – 07

אנחנו מסייעים לנער למצוא עבודה מתאימה, כדי שיתחיל לבנות לעצמו חיים עצמאיים.

לימודים – 06

אנחנו מסייעים לו להשלים את הלימודים, כדי שיהיה לו עתיד טוב יותר.

העצמה – 05

אנחנו מקיימים פעילויות חברתיות, כדי להרחיב את מעגל התמיכה ולהעצים את האישיות שלו.

טיפול – 04

אנו דואגים שהנער יקבל את הטיפול הרגשי שהוא זקוק לו, כדי להתמודד עם הקשיים והטראומות שחווה.

ליווי – 03

רכז מטעם העמותה מלווה את הנער באופן אישי, מדריך, מכוון ומאיר לו את הדרך.

סיוע – 02

בהדרגה אנו בונים את הקשר והאמון עם הנער/ה. בשלב זה אנו מתמקדים ב'עזרה ראשונה' וסיוע ראשוני.

איתור – 01

אנו מאתרים בני נוער בסיכון באמצעות שיתופי פעולה עם גורמים שונים, בתי ספר, רשויות הרווחה ועוד.